Müügitingimused kehtivad kaitsemaskid24.ee veebipoe klientide (edaspidi klient) ja kaitsemaskid24.ee veebilehte haldava KNM EESTI OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Kaitsemaksid24.ee toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

KNM EESTI OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi kaitsemaskid24.ee veebipoe müügitingimustes ja müügihindades, mida kajastatakse nimetatud veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

KNM EESTI OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest KNM EESTI OÜ arvelduskontole. Veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

HINNAD

Kõik kaitsemaskid24.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu 20%. Käibemaks lisandub ostu sooritamisel.

KNM EESTI OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Lingiga Ostukorvi liikudes on võimalik kontrollida tellimuse andmeid. Seejärel tuleb vajutada lingile Maksma, mis järel kuvatakse kasutajale tellimuse vormistamiseks vajalikud andmevälja. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Ekraanile kuvatava tasu saab tasuda pangalingi kaudu.

KAUBA EEST TASUMINE

Tellimuse eest on võimalik tasuda pangalingiga läbi järgnevate pankade: Swedbank, SEB Pank, Luminor Pank, COOP Pank ja LHV Pank. Kaitsemaskid24.ee veebipood pakub pangalingi maksmise teenust läbi Maksekeskus AS lahenduse. Teenuse eest saab tasude ja makseid võetakse vastu ainult valuutas Euro (€).

Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

KOHALETOIMETAMINE

Peale müügilepingu jõustumist (kliendipoolset tasumist) komplekteerib KNM EESTI OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks ainult Omniva või Itella pakiautomaatide kaudu. Tellimuste kohaletoimetamine toimub ainult Eesti piires.

KNM EESTI OÜ postitab kaitsemaskid24.ee veebilehel kinnitatud tellimused 1-2 tööpäeva jooksul arve tasumise hetkest. Kauba tarne kliendini ostu kinnitamise hetkest võib võtta 3 – 7 päeva sõltuvalt logistikapartneri töökoormusest.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Kättetoimetamise aega võib mõjutada ka logistikapartnerite eriolukorraga seotud töökoormusest tingitud viivitused. KNM EESTI OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praak.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@knm.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Vastavalt Võlaõigusseadusele on kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Toote defekti ilmnemisel kohustub klient teavitama probleemist e-posti aadressil info@knm.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

Kaitsemaskid24.ee ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

KNM EESTI OÜ vastutab kliendi ees ja klient vastutab KNM EESTI OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. KNM EESTI OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida KNM EESTI OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

KNM EESTI OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, KNM EESTI OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS, ning saadetiste transpordiks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele AS Eesti Post või Itella Estonia OÜ.

Isikuandmete töötlemisega seotud tingimused on täpsemalt kirjeldatud Privaatsustingimuste all.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. KNM EESTI OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.