Kirjeldus

Tootetutvustus, otstarve
Saligen- kiire antigeenipõhine süljetest. Kasutatakse isikutel, kellel on COVID-19 nakkuse kahtlus.

Täpsus 98,55%, tundlikkus 97,1%, spetsiifilisus 100%

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutamisjuhised
Enne testimist lastakse reagentidel toatemperatuuril 20–30 minutit seista.

Süljeproovide analüüsiprotsess
1. Koguge proov vastavalt jaotises „Proovi kogumine“ toodud juhistele.
2. Katke toru filtri korgiga ja pingutage kaas. Segage sisu, keerates tuubi 10 korda tagurpidi.
3. Avage testkaardi kott ja asetage testkaart tasasele pinnale. Tilgutage paar tilka süljeekstraktiga puhvrisegu testkaardi prooviavasse. Prooviava peaks olema peaaegu täielikult täidetud. Ärge kasutage vähem kui 2-3 tilka.
4. Lugege 10-15 minuti pärast tulemusi.

Testkaardi lugemine hiljem kui 20 minutit pärast proovi lahjendi kasutamist võib anda ebatäpseid tulemusi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ärge kasutage seisma jäänud proove. Pikaajaline hoiustamine võib põhjustada signaali vähenemist. Ärge külmutage proovi. Mitme külmutamise/sulamise tsükkel võib põhjustada signaali vähenemist.

Enne kasutamist lugege hoolikalt infolehte/kasutusjuhendit.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Seadme ja pakendi sisu
Antigeeni kiirtest SALIVA COVID-19 SALIGEN 1tk

Tootja või tootja volitatud esindaja
Bakter Medical s.r.o.